Posts Tagged ‘ зелена икономика ’

Миналогодишният доклад на WWF за зелените практики на търговските вериги в България и Румъния

След като през миналата седмица се разгорещи дебатът за търговските вериги и мястото на българските продукти в тях, предлагам на вниманието ви един доклад на българския клон на международната организация WWF.

Резултатът от това изследване показва, че най-високата оценка получават Piccadilly (румънският представител на Del Haize получава също най-добра оценка за страната си), но оценката е под 1/3 от максималния брой точки. В Румъния, „отличникът“ получава оценка под 50%. Преди да започне проучването, WWF изпраща въпросник от 40 въпроса, на който нито един от българските магазини не изпраща отговори, докато 4 от 10 румънски вериги отговарят (за сметка на това отговорите им се различават от действителната картина). След това, в периода май-юни 2012 г. WWF изпраща „тайни клиенти“ и проверява фактическата обстановка.

Какво ни показва това проучване, макар и вече на една година:

– Нежеланието на търговските вериги в България да водят прозрачен бизнес.

– По-слабо представяне в „зелените“ норми дори в сравнение с Румъния.

– От гледна точка на предлаганите биосертифицирани продукти произведени на местна почва сме по-добре от Румъния.

– В Румъния три вериги предлагат MSC сертифицирана замразена риба, в България само Lidl прави това.

– Някои по-нискобюджетни вериги (CBA, T-Market, Lidl, Penny и др.) предлагат повече „устойчивост“ по отношение на хартиени продукти (салфетки, тоалетна хартия и т.н.)

– Освен гореизброените, проучването и докладът са добра начална точка на дебата за устойчивостта на бизнеса с храни в България.

Advertisements
Advertisements