Posts Tagged ‘ Християни ’

Ливанското правителството обяви Деня на „ Благовещение” за национален празник

Източник: Арабския уебсайт на Дойче Веле

25.03.2010
Автор: Далин Слахия
Редактор: Ахмад Хиссу
Превод на Български: Д-р Еман Муса Кадум
„Благовещение” е възможност за подобряване диалога между мюсюлмани и християни.

„Благовещение” е възможност за подобряване диалога между мюсюлмани и християни.

Ливанското правителство излезе с решение за приемане на „Благовещение“, който се празнува от християните на 25 Март всяка година, за официален национален празник. Основаванието зад решението на правителството е съществуването на общи знаменатели, които правят този празник специален, както за християните така и за мюсюлманите.

Идеята идва на ифтар по време на Рамадан

Идеята за инициативата идва след приемането на „Благовещение“ за национален празник от страна на Националната комисия за мюсюлманско-християнски диалог в Ливан. Главният й секретар, емир Харис Шихаб каза в интервю за Дойче Веле, че идеята се е зародила в училище „Дева Мария Господарка на народите“(Сайедат Ал Джемхур), което има традиция всяка година в чест на свещения месец Рамадан, да кани гости на ифтар, на който присъстват заедно мюсюлмани и християни. В същото това училище всяка година на този ден (25 март), кани мюсюлмански духовници, за да празнуват този празник заедно с християните. Ето защо, Комисията за мюсюлманско-християнски диалог приема идеята, след като е установила убедителни доказателства за представянето на идеята пред ливанското правителство като проектозакон за приемането на новия празник.

Другият й главен секретар, Мохамед Ал- Самак обяснява в интервю за Дойче Веле: „Мултиетническото общество трябва да търси общозначими събития за укрепване на отношенията между различните общности.“ Той добавя, че общи събития може да се търсят в обичаите и традициите, както и в религиите.

Според Ал -Самак има една обща тема между мюсюлмани и християни: „Те всички, гледат на Богородица като на Светица, с чест и почитание.“ Ал- Самак подчертава, че „Исляма Я приема като най-добрата жена в света, че Бог Я избира и пречиства, а християните Я приемат като пълна с благодат. Открихме, че общата вяра в свещеността Й служи като мост подобряващ съжителството и приятелството между двете страни.“

Единствената свещена жена, спомената в Корана

(Библията и Корана споделят много общи виждания, бел. пр.)

(Библията и Корана споделят много общи виждания, бел. пр.)


Дева Мария има специална почит в Исляма, защото в Корана има сура (глава, бел.пр.) на нейно име (Мариям). Името Й е споменато и в други сури, като така тя е единствената свещена жена, чието име е посочено в Корана. Също така в много стихове е споменато за Благовещението, например, стих 45 от Сура Ал-Имран: “ Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те благовества за Слово от Него. Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и в отвъдния, и е от приближените [на Аллах].“ В Евангелието на Лука е споменато, че архангел Гавраил идва при Мария и Й казва: „Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените.“ В Библията се споменава уплахата на Мария, а архангела и предава Благовещението: “ не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат у Бога“.

Важността на това събитие е това, че за първи път ливанското правителство приема решение по предложението на неправителствени организации. Не само това, ами то побърза да приеме предложението, както Мохамед Ал-Самак споделя за Дойче Веле:“За щастие, Саад Харири, ливанския министър-председател, осъзна националните измерения на тази инициатива и се съгласи, в срок от само четиридесет и осем часа за превръщане на идеите в правен указ, които гласи, че 25 Март е официален празник в Ливан.“

Празникът на Благовещение, акцент на съвместното съжителство

Ливанската инициатива идва в период, в който региона на Близкия Изток преживява радица конфликти на базата на религиозни и етнически различия, които се използват за разпалване на междуособици и войни. По мнение на Харис Шихаб, решенеието Благовещение да бъде признато за официален празник засилва идеята за съвместно съжителство и мюсюлманско-християнския диалог. В интервюто си с „Дойче веле“ Шихаб споменава, че въпреки идеологическите различия между религиите „вярващите, спазващи указанията на религията и изповядващия вярата си не е задължително да е противник на съгражданите си, които вярват в друга религия.“

Комисията по ислямско-християнски диалог в Ливан се надява на прехвърлянето на тази инициатива и в други арабски страни

Комисията по ислямско-християнски диалог в Ливан се надява на прехвърлянето на тази инициатива и в други арабски страни

Ал-Самак призова тази безпрецедентна инициатива да се приеме и от други арабски страни, където живеят християни и мюсюлмани, за да се подчертае важността на свързващото ги. Германски богослов от ливански произход Адел Теодор Хури, един от лидерите на мюсюлманско-християнски диалог на международно ниво, гледа оптимистично на инициативата на ливанското правителство и се съгласява с Мохамед Ал-Самак относно ползите в разпространението на идеята извън Ливан.

В интервю за „Дойче веле“, Хури, който е работил в продължение на много години като професор по науки на религиите в Университета в Мюнстер, казва: „Ние  се нуждаем от по-голямо доверие между двете религии. Това доверие трябва да бъде изградено на базата на общозначимите ценности. Консенсуса по отношение на Дева Мария, е стъпка, която може да бъде за пример“. И така „Благовещение,“ се превръща в официален празник в Ливан като се започне през тази година. Оптимистите се надяват, че този празник е реална възможност за допълнително укрепване на „съвместно съжителство“ между мюсюлмани и християни в Ливан.

Реклами
Реклами